W najbliższy poniedziałek (16.10.2017r.) w godz. 13.00-16.00 pod siedzibą MKiDN odbędzie się manifestacja w obronie niezależności kultury. My, młodzi, studenci i absolwenci szkół artystycznych, nie zgadzamy się na jej zawłaszczanie. Mówimy „stop” działaniom, które jej zagrażają. Spotykamy się, aby przekazać list Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Premierowi Piotrowi Glińskiemu, podpisany przez członków spontanicznego studenckiego ruchu. Zainicjowany w wyniku odwołania Magdaleny Sroki z funkcji dyrektora PISF, lawinowo przyciąga coraz więcej przedstawicieli szkół artystycznych z całej Polski, zaniepokojonych możliwymi konsekwencjami obecnej polityki kulturalnej.

 

 

Założona przez nas grupa „Inicjatywa Studentek i Studentów Szkół Artystycznych” jednoczy wszystkich młodych zaangażowanych w tworzenie Kultury i Sztuki. Wydarzenia, które niestety rozgrywają się na naszych oczach ,zmuszają nas do zajęcia stanowiska. Wychodzimy na ulicę, zbieramy się pod budynkiem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w pokojowej manifestacji, chcąc pokazać nasz sprzeciw wobec zawłaszczania Kultury przez partie polityczne i idące za nimi ideologię. Nie godzimy się na to. 

 

Nie zgadzamy się na to, by urzędnicy decydowali o tym, co mamy oglądać, co mamy czytać, komu mamy folgować, a komu nie.

 

Jesteśmy przerażeni dekonstrukcją najlepszych scen teatralnych w Polsce. Nie zgadzamy się na to, by urzędnicy decydowali o tym, co mamy oglądać, co mamy czytać, komu mamy folgować, a komu nie. Ci sami urzędnicy wykazują się dewastacją i brakiem szacunku dla osiągnieć tak ważnych instytucji jak Teatr Polski we Wrocławiu, Narodowy Stary Teatr w Krakowie, Teatr Polski w Bydgoszczy, Teatr im. Bogusławskiego w Kaliszu. Nagłe zmiany decyzji dotyczące finansowania tak ważnych w świecie Festiwali jak Malta w Poznaniu czy ostatnio — Dialog we Wrocławiu, wzmagają w nas poczucie lęku, utwierdzają w przekonaniu, że wszystkie sprawy dotyczące kultury zależą tylko i wyłącznie od „właściwej” ideologii i ludzi będących na jej usługach. Nieoczekiwane zmiany na stanowiskach dyrektorskich w Instytucie Adama Mickiewicza, a teraz — w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, są dla nas jasnym znakiem tego, że funkcjonowanie tych instytucji jest zagrożone.

 

My, Studentki i Studenci Szkół Artystycznych w Polsce, chcemy być współtwórcami Kultury wolnej, uczciwej, chcemy by Sztuka rządziła się przede wszystkim zasadą różnorodności. 

 

Marianna Skórka, Zuzanna Grajcewicz, Inicjatywa Studentek i Studentów Szkół Artystycznych