Szwecja

Szwecja

Skulona kobieta leży oparta o ścianę. Owinięta kocem trzyma swój dobytek skupiony w niebieskiej ikeowskieh torbie. Łatwo się zdystansować, przecież nie jest tutejsza, co widać po wschodnich rysach twarzy. Sama tu przyjechała. Razem z innymi Szwedami mijam ją obojętnym wzrokiem i wsiadam do autobusu 540…

czytaj dalej